EIF Logo

Test og Måleutstyr

Analysatorer for digital transmisjon

Andre instrumenter

Andre telekomm testinstrumenter

Dataloggere

EMC test og måleutstyr, annet

EMC, Spektrumanalysatorer og mottakere for

EX-instrumentering

Feltstyrkemålere for elektriske og magnetiske felt

FFT analysatorer

Fiberoptiske testinstrumenter - ODTR

Frekvens-syntetisatorer/generatorer opp til 3GHz

Frekvens-syntetisatorer/generatorer over 3GHz

Frekvenstellere/timere

Funksjons- og Pulsgeneratorer

IR kamera

Isolasjonstestere

Kabeltestere

Kalibratorer, DC/LF elektrisk

Kalibratorer, prosess

Kalibratorer, temperatur

Kalibratorer, trykk

LCR metere

Logikkanalysatorer

MPEG generatorer / testere

Multimetere, digitale håndholdte

Multimetere, digitale stasjonære

Nettverk testsystemer (LAN/WAN)

Nettverksanalysatorer opp til 3GHz

Nettverksanalysatorer over 3 GHz

Non-VXI moduler/instrumenter inkl. PXI

Optiske effektmetere, attenuatorer og generatorer

Oscilloskop, analoge

Oscilloskop, digital lagring <100MHz

Oscilloskop, digital lagring >1GHz

Oscilloskop, digital lagring 100MHz - 1GHz

PC basert måleteknikk

Protokoll-analysatorer og testere

Radiokommunikasjon test-set, analoge

Radiokommunikasjon test-set, digitale

RF Effekt-metere

Spektrumanalysatorer opp til 3GHz

Spektrumanalysatorer over 3GHz

Spektrumanalysatorer, optiske

Sterkstrømsinstrumenter

Strømforsyninger, programmerbare og systemer

Strømforsyninger, stasjonære, ikke programmerbare

Strømtenger

Termometere, kontakt

Termometere, non-contact (IR)

Utviklingsverktøy, emulatorer og software

Video analysatorer

Video generatorer

VXI moduler

VXI sjassier

EIF - Elektronikk Industri Foreningen - Telefon: 22 42 40 10