EIF Logo

Robust design med Wago 750 XTR

Under tøffe miljøforhold kan krav til oppvarming, kjøling eller spesielle beskyttelse øke kostnadene i automatiseringsanlegg. Dette er ikke tilfelle for det ekstremt robuste WAGO PLS- og I/O-system 750 XTR.

EIF - Elektronikk Industri Foreningen - Telefon: 22 42 40 10