Seminarer, webinarer og kurs

Tid Tid Hendelse
26. jan 2023 09:00 - 16:00
Anritsu RF, PIM og fiber test kurs - Blomkvist AS

Invitasjon til et nytt måleteknisk seminar.

EIF - Elektronikk Industri Foreningen - Telefon: 22 42 40 10