Nortelco Electronics overtas av Adeptor

Nortelco Nordic AS og Adeptor AS har blitt enige om at 100% av aksjene i Nortelco Electronics AS selges til Adeptor med virkning fra 1.7.2021. Nortelco Electronics AS vil bli drevet med nåværende navn ut 2021 mens de to selskapene blir kjent med hverandre og finner en egnet struktur for fremtiden.

EIF - Elektronikk Industri Foreningen - Telefon: 22 42 40 10